ცხოვრება და მოღვაწეობა      გაბრიელ ბერის ლოცვა      გაბრიელ ბერის ანდერძი      ხატებიкрест